OPTÆLLING

For løbende at kunne tilrette forvaltningsplanen efter bestandsudviklingen indsamler Hjortelauget informationer om bestanden.

Hjortelauget har vedtaget, at der foretages optælling af alt dåvildt:

Feb måned

Grunden til, at dåvildtet ønskes optalt på en  bestemt dato er for at undgå, at det samme dåvildt bliver optalt og indberettet flere forskellige steder, hvis dåvildtet over en periode flytter sig,. Det kunne give et forkert billede af bestandens størrelse. Optælling lægges på hjemmesiden

 

 

 

For at indsamle information om dåvildtets udbredelse i kommunen, ønsker Hjortelauget også oplysninger om observationer, når dåvildt iagttages på steder, hvor det ikke før er set, eller hvis der normalt står dåvildt på en ejendom, som ikke er optalt på en tællingsdag, (enten fordi dåvildtet eller jægeren ikke var på terrænet på tællingsdagen). 

 Indberetning af løbende observationer sker ligeledes her på Hjortelaugets hjemmeside. Observationssiden er altid åben for indberetning. Men bemærk: de løbende observationer har ikke noget med optællingen at gøre.

Kort over indberetningspersoner og områder

Optælling 2014

Optælling 2013

Optælling 2012

                                                                                                                                      

Optælling 2011

Optælling 2010

 Optælling 2009

Optælling 2008

 

Til forsiden    Til top